123 Wiang Kum Kam | Chiang Mai Open Realty

Wiang Kum Kam

[H153]House for sale @ Wiang Kum Kam.
House for sale @ Wiang Kum Kam.peaceable have garden for agriculture.
Sale:2.0 Million

Chiangmai openrealty 324/15 Chiangmai Riverside Condominium Chiangmai Lamphun Rd.
Chiangmai Lamphun Rd. Nong Hoi Chiangmai Thailand 50000
Tel: 081-030-9559,  081-030- 5445, 097-9683974