123 Changklan Resident | Chiang Mai Open Realty

Changklan Resident

[CCR6002] Apartment for rent @ Changklan Resident condo 30 Nov.14
Condo For Rent @ Chang Klan are a beautiful luxury.
8,000 Baht/month

Chiangmai openrealty 324/15 Chiangmai Riverside Condominium Chiangmai Lamphun Rd.
Chiangmai Lamphun Rd. Nong Hoi Chiangmai Thailand 50000
Tel: 081-030-9559,  081-030- 5445, 097-9683974